Hoe kunt u studenten van de tweedegraads lerarenopleiding optimaal toerusten op het gebied van sociale veiligheid? Deze website helpt lerarenopleiders om dit thema in het curriculum vorm te geven. Laat u inspireren door de methodes en goede praktijken!

Toegerust op sociale veiligheid


Het gesprek aangaan
Hoe gaat u het gesprek aan over sociale veiligheid binnen de eigen opleiding, aan de hand van de richtlijn ‘Competentieprofiel sociale veiligheid’?

De bouwstenen
De radertjes vormen de 6 met elkaar verbonden bouwstenen waarop de richtlijn is gebaseerd. Hoe vertalen deze bouwstenen zich naar competenties van leraren?